Verbeelding - voelen - denken - doen

Een spiritueel aanbod op het grensvlak van kunst en cultuur, mystiek en ethiek.

In samenwerking met de Sint Norbertusparochie, de Protestantse Gemeente Roosendaal en de Zusters Franciscanessen van Roosendaal

Zwarte Madonna lage resolutie

Van zaterdag 11 juni t/m zondag 2 juni organiseerde Spirit in Roosendaal in de O.L.Vrouwekerk

de expositie: Vele gedaantes van Maria.

Onder katholieken wordt de moeder van Jezus, Maria vereerd als Maagd, als Moeder en als Vrouw in de Hemel. In deze expositie nemen we u mee langs deze gedaantes van Maria. De voorstellingen Maria zijn gegoten in beelden, iconen, vaandels en vaantjes. Ze komen uit Europa, de Lage Landen en Roosendaal en Nispen. Ook brengen ze diverse eigenschappen of namen van Maria tot uitdrukking

Expositie Mariabeelden boekje

2019-03-19 Preek van de Leek: De toren van Babel.

 

toren van Babel

Op dinsdagavond 19 maart was de vierde editie van ‘Preek van de Leek’. Aan de hand van het bekende verhaal over de toren van Babel uit Genesis 11:1-9 gaven Klaar Koenraad, Ilhami Kiliç, Vic Wendel en Joseph Dekkers hun persoonlijke interpretatie.

Lees meer .....