Verbeelding - voelen - denken - doen

Een spiritueel aanbod op het grensvlak van kunst en cultuur, mystiek en ethiek.

In samenwerking met de Sint Norbertusparochie, de Protestantse Gemeente Roosendaal en de Zusters Franciscanessen van Roosendaal

Concert & Lezing

Hildegard van Bingen


Op zondag 2 juni om 19.30 uur in Mariastede, Thereseriastraat 44, zingt dameskoor Oriënte o.l.v. Marie-Louise Egbers prachtige liederen over Maria. Deze aan het gregoriaans verwante liederen zijn gecomponeerd door een van de markantste vrouwen uit de kerkgeschiedenis, de 12de eeuwse Benedictines, abdis, mystica, visionair, natuurgeneeskundige en componiste Hildegard van Bingen. Tussen de liederen door vertelt Marjeet Verbeek meer over deze bijzonder getalenteerde vrouw.