Verbeelding - voelen - denken - doen

Een spiritueel aanbod op het grensvlak van kunst en cultuur, mystiek en ethiek.

In samenwerking met de Sint Norbertusparochie, de Protestantse Gemeente Roosendaal en de Zusters Franciscanessen van Roosendaal

Preek van de Leek

Toren van Babel

toren van Babel
Dinsdag 19 maart bent u van harte welkom in de Kruiskerk om te genieten van en te oordelen over de beste preek in de 4de editie van de Preek van de Leek!


Dit jaar staat het oudtestamentische verhaal De Toren van Babel centraal (Genesis 11;1-9) Heeft dit mythische verhaal over een toren tot in de hemel, een verspreiding van de volkeren over de aarde en een Babylonische spraakverwarring ons vandaag de dag nog iets te zeggen?

poster preek van de leek 2019

 

 

 


Vier Roosendalers gaan de uitdaging aan om te preken:

Klaartje Koenraadt

 

Klaar Koenraad, wethouder

Vic wendel

 

Vic Wendel, architect

Jozef Dekkers

 

Joseph Dekkers, voormalig directeur Da Vinci College

Ilhami Kiliç

 

Ilhami Kiliç, voorzitter Sociaal cultureel centrum Prisma.


Vakjury: arts Marc Rosendahl Huber, dominee Marjo den Bakker en pastoor Ronald van Bronswijk.


Maar u bent het die de winnaar kiest! En de winnaar bestemt de vrije gift van de avond voor een goed doel naar zijn of haar keuze!

Trio A Kholem (Lyvonne Lewin; Yvonne Simjouw en Joost Tholhuijsen) vertolkt Jiddische levensliederen.

Presentatie: Marjeet Verbeek

Plaats: Kruiskerk, St. Lucasplein 1, Roosendaal

Tijd: 19.30 - 21.30 uur (waarna een drankje)

Kosten: vrije gift

De vrije gift is voor het goede doel van de winnaar!