Verbeelding - voelen - denken - doen

Een spiritueel aanbod op het grensvlak van kunst en cultuur, mystiek en ethiek.

In samenwerking met de Sint Norbertusparochie, de Protestantse Gemeente Roosendaal en de Zusters Franciscanessen van Roosendaal

Kunstproject ‘Nieuwe Profeten in oude Kruisweg’

De Kruisweg is van alle tijden, maar in Roosendaal worden verleden en heden op een wel heel bijzondere manier samengebracht. De Sint-Norbertusparochie en Spirit in Roosendaal hebben zes lokale kunstenaars uitgenodigd om de Kruisweg in de O.L.Vrouwekerk, afkomstig uit het atelier van Pierre Cuypers, aan te vullen met een moderne profeet in een kunstvorm naar keuze.

De Kruisweg, die dateert uit 1909 en in de jaren 1960 was verwijderd, is in februari opnieuw in de kerk geplaatst. Helaas ontbrak er één paneel, namelijk één van de acht profeten die het lijden van Christus hebben voorzegd.

De zes kunstenaars -

Marion_Vriens.jpg

Marion Vriens,

Corry Olthof 

Corrie Olthof,

Marieta Rotariu

Marieta Rotariu, 

Ineke Stofmeel

Ineke Stofmeel,

Tom Onrust

en Tom Onrust -

zijn uitgenodigd om op het thema ‘Pietà’ die lege plek op eigentijdse wijze profetisch in te vullen.

Lia Reijnders

De afbeeelding van Lia Reijnders is - door het publiek- uitgekozen om de lege plek het komende jaar in te vullen. 

Het boekje met daarin de kunstwerken en ook de toelichtingen van de kunstenaars vindt u hier (pdf boekje)